BudgetStory is a finance management service. Оновлення від 2022-02-09: ми досі підтримуємо використання QR code чи ШРкоду, штрихкоду чи barcode і подібні якщо ви перетворили їх у текст за допомогою UTF8 знаків тобто вони ще й доступні за умови якщо після їх друку! Because of some type of unknown outage we cannot provide the service though mininodes.com and support there is not responding at the moment. So this site was not in contact for more 24 hours and back at 2021-08-17. But we are still providing the same public services eventhough you did not find it despite of for example the lack of services with RISC (/rɪsk/), with a small set with a high optimisation of instructions and without additional ML machine learning functionalities or features. It is possible to start it via non RISC as well. The contacts are the following. Зза деяких типу невідомого вимкнення ми не можемо надати послугу з mininodes.com й підтримка не відповідає. Так що це веб місце було у контакті більше протягом 24 годин і знову повернулися о 17 2021-08-17. Але ми все ще надаємо ту саму відкриту послугу хоча ви можливо її не знайшли й незважачи на наприклад нестачу послуг які надають архітектуру процесорів та обчислювачів зі скороченим набором команд і без додаткового МН машинного навчання можливостей. Можливо запустити цю послугу вами також і не за допомогою архітектури процесорів та обчислювачів зі скороченим набором команд з нашою допомогою. Контакти наступні.

Декілька наступних аналітичних відкритих зразків даних у цьому достатньо постійному форматі і рідко змінюваних.

2022.02.11. Ми запустили іншу загальнодоступну версію з використанням oakhost.net і знову з Ubuntu поки очікуємо mininodes.com поверне попередню. Тож є версія https://116.202.140.174:8443/qa/statuses тут або https://116.202.140.174:8444/qa/statuses тут або https://116.202.140.174:8445/qa/statuses тут або https://with.hypervisor.and.in.the.cloud.budgetstory.com:8443/qa/statuses тут або https://with.hypervisor.and.in.the.cloud.budgetstory.com:8444/qa/statuses тут або https://with.hypervisor.and.in.the.cloud.budgetstory.com:8445/qa/statuses тут 2022-11-26. з 116.202.140.179 до 116.202.140.174. але вони з використанням гіпервізора, тож ми попередили. І окрім того вони розташована in the cloud, тож ми теж попередили. Але вони з використанням RISC.


©ⓒⒸ  〄 Ɵ 2017-2023

Contact us. Зв'язок із нами.

Щодо режиму роботи.

Щодо для послуги яка загальнодоступна це онлайн у межах тих ресурсів що є доступними які ми знайшли.


Щодо нашої підтримки або розташувань цієї послуги на ваших RISC чи інших де це можливо налаштуваннями або оновлень це 09-18 чи 09ДП-06ПП чи 09-18 GMT+2 чи у +2 години визначеного від Грінвіч мерідіану або східно європейського часу тобто EET, EEST щодо ваших звертань якщо не інше іноді ми відповідаємо пізніше.


Щодо вихідних і Нового Року ми не приймаємо викликів і не перетелефоновуємо пізніше так само згідно EET, EEST але приймаємо деякі текстові повідомлення і наприклад MMS якщо доступно і відповідаємо щодо них пізніше.


Щодо для тих хто не у GMT+2 чи у +2 години визначеного від Грінвіч мерідіану або східно європейського часу тобто EET, EEST то якщо ви не описали свій час щодо вас щоби можливо синхронізуватися але телефонуєте нам поза означеними 09-18 чи 09ДП-06ПП то ми залишаємося гаряче незадоволеними протягом таких викликів.
+380 66 190 7243, +380 63 553 1264, ({domainName}.com; {msg("headnav.ukrainian")}) ; we call back if we were not reachable and the call back is possible; ми перетелефоновуємо якщо ми не були доступні і перетелефонування є можливим. також попередні, якщо не було чи немає відповіді до MMS. also previous ones if there were no or there is no answer for MMS.

oleksii.kyslytsyn 📧 gmail.com.

2022-04-27.

In Pale Moon browser for certificate exception it is in Preferences in Advanced in View Certificates.

У Pale Moon програмі перегляду і не тільки сторінок у веб для сертифікатів а саме виключення це є у Preferences тобто Уподобаннях у Advanced тобто Просунутих у View Certificates тобто перегляді сертифікатів.


available in or any other language you translate it into.
It is possible to effectively create accounts for your current activity, to bring in easily your past income and expenses, and also plan, predict and optimize your budget for future.

Moreover as previously.

Більше того як і попередньо.


{msg("buy.consultations")}

The website with your own domain name with your own data not in cloud and in cloud. Not {domainName} . com. For example, mybudget . ideasmatter . info and others.

Сайт с вашим собственным доменом с вашими собственными данными не в облаке, и в облаке. Не {domainName} . com. Например, mybudget . ideasmatter . info и другие.

Сайт з розташуванням у інтернеті з вашим власним доменим ім'ям з вашими власними даними не у хмарі, і у хмарі. Не {domainName} . com. Наприклад, mybudget . ideasmatter . info та інші.

One of the famous resources became free with delivery not so long ago. So we also started to provide the parts of the code for free in internet as the part of hybrid-source.

Один из известных ресурсов стал бесплатным с доставкой не так давно. Так что мы также начали предоставлять части кода бесплатно в интернете как часть смешанного кода.

Один відомий ресурс почав бути безкоштовним разом з надсиланням. Тож ми також почали надавати частини коду безкоштовно у інтернеті як частиною суміші коду.

Enablement for text browser with JavaScript support and with no JavaScript support.

Сприяння текстовій програмі перегляду веб сторінок з підтримкою JavaScript і текстовій програмі перегляду веб сторінок не з підтримкою JavaScript.

Продвижение текстовому браузеру с поддержкой JavaScript и без поддержки JavaScript.

Slides or presentation about budgetstory.

Слайды или презентация о budgetstory.

Слайди чи презентація про budgetstory.

Limited private version of budgetstory.

Обмежена часна версія budgetstory.

Ограниченная частная budgetstory.

{msg("footnav.previous_versions")}


1.1.1 1.10.1 1.10.2 1.11.1 1.11.2 1.11.3 1.11.4 1.11.5 1.12.1 1.12.2 1.13.1 1.14.1 1.14.2 1.14.3 1.14.4 1.14.5 1.14.6 1.15.1 1.15.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3.1 1.4.1-IS017 1.4.2-IS018 1.4.3 1.5.1 1.5.2 1.6.1 1.6.2 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.9.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.10.1-IS019 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.6.4 2.6.5 2.6.6 2.6.7 2.6.8 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.9.1 2.9.2 2.9.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 3.2.8 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.5.1 3.5.2 3.6.1 3.7.1 3.7.2 3.7.3 3.8.1 3.8.2 3.8.3 3.8.4 3.8.4.1 3.8.5 3.8.6 3.8.7 3.9.1 3.9.2 3.9.3 3.9.4 3.9.5 3.9.6 3.9.7 3.9.7.1 3.9.7.2 3.9.7.3 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5-IS020 4.1.5.1 4.1.5.2 4.1.5.3 4.1.5.4 4.1.5.5 4.1.6-IS021 4.1.7.1 4.1.7.2 4.1.7.3 4.1.7.4 4.1.7.5-IS022 4.1.8.1 4.1.8.2 4.1.8.3 4.1.8.4 4.1.8.4.2 4.1.8.5 4.1.9.1 4.1.9.2 4.2.1 4.3.1 4.3.2 5.1.1 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.3.1 5.2.3.2-IS023 5.2.3.3 5.2.3.4 5.3.1 5.3.2 5.3.2.5 5.3.2.6 5.3.3 5.3.4 5.3.4.1 5.3.5 5.3.5.1 5.3.5.2 5.3.6-IS024 5.3.7 5.3.7.2 5.3.8 5.3.9 5.3.9.1 5.3.9.2-IS025 5.3.9.3 5.4-IS026 5.4.1-IS027 5.4.1.1-IS028 5.4.1.2 5.4.1.3 5.4.2.-IS029 5.4.3 5.4.3.1 5.4.3.2 5.4.4 5.4.5 5.4.6 5.4.6.1 5.4.7-IS030 5.4.9-IS031 5.5 5.5.1 5.5.2-IS032 5.6-IS033 5.7 5.7.1 5.7.1.1 5.7.1.2-IS033 5.7.1.3-IS034 5.7.2 5.7.3 5.7.4 5.7.5 5.7.6 6.0 6.0.1 6.0.1.2 6.0.1.3 6.0.1.3 6.0.1.4 6.1 6.1.1 6.1.2-IS035 6.1.2.1-IS036 6.1.3-IS037 2019_08_04_20_00_6.1.4 2019_08_09_00_00_6.1.5 2019_08_09_21_04_6.1.6 2019_08_11_00_05_6.1.7 2019_08_11_19_30_6.1.8 2019_09_30_00_00_6.1.9 2019_10_10_14_00_7 2019_11_11_15_00_7.1_IS035 2019_11_16_10_00_7.2 2019_11_23_18_00_7.2.1 2019_12_01_18_00_7.2.2 2019_12_05_09_00_7.2.3 2019_12_07_15_00_8.0.1 2019_12_24_20_00_8.1.2 2020_01_21_12_00_9.1 2020_01_22_00_00_9.2 2020_01_28_12_00_9.3 2020_01_30_17_00_9.4 2020_02_05_10_00_9.5 2020_02_05_18_00_9.6 2020_02_06_14_00_9.7 2020_02_07_22_00_9.8 2020_02_08_16_00_9.9 2020_02_14_17_00_9.10.1 2020_02_15_18_00_9.11 2020_02_17_17_00_9.12 2020_02_18_19_00_9.13 2020_02_19_20_00_9.14 2020_02_20_18_00_9.15 2020_02_21_20_00_9.16 2020_02_22_14_00_9.17 2020_02_23_21_00_9.18 2020_02_24_21_00_9.19 2020_02_25_21_00_9.20 2020_02_26_21_00_9.21 2020_02_27_21_00_9.22 2020_02_28_21_00_9.22.1 2020_02_28_21_00_9.22.2 2020_02_28_22_00_9.22.4 2020_02_29_22_00_9.22.5 2020_03_09_22_00_9.23 2020_03_10_22_00_9.24 2020_03_11_22_00_9.25 2020_03_12_21_00_9.26 2020_03_18_22_00_9.27.1 2020_03_19_22_00_9.28 2020_03_20_21_00_9.29.1 2020_03_21_15_00_9.30 2020_03_28_17_00_9.31.4 2020_05_16_10_00_9.31.13 2020_05_25_14_00_9.31.14 2020_05_30_07_00_9.31.15 2020_06_01_07_00_9.31.16 2020_06_03_07_00_9.32 2020_07_26_07_00_9.33 2020_07_26_07_00_9.33_2 2020_07_30_07_00_9.33_3 2020_08_14_07_00_9.33_4 2020_08_15_07_00_9.33_5 2020_08_16_07_00_9.33_6 2020_08_24_07_00_9.33_7 2020_08_25_07_00_9.34 2020_08_26_07_00_9.35 2020_08_27_07_00_9.35.1 2020_08_27_07_00_9.35.1 2020_08_27_07_00_9.35.2 2020_09_02_07_00_9.35.2 2020_09_02_07_00_9.35.3 2020_09_03_07_00_9.35.3 2020_09_03_07_00_9.35.4 2020_09_04_07_00_9.35.4 2020_09_18_07_00_9.35.4.1 2020_10_02_07_00_9.35.4.1 2020_10_14_07_00_9.35.4.2 2020_10_16_07_00_9.35.4.3 2020_10_18_07_00_9.35.4.4 2020_10_19_07_00_9.35.4.5 2020_10_21_07_00_9.35.4.6 2020_10_23_07_00_9.35.4.7 2020_10_24_07_00_10 2020_10_24_07_00_10.1 2020_10_31_07_00_10.0.2 2020_11_04_07_00_10.0.3 2020_11_13_07_00_10.0.3 2020_11_23_07_00_10.0.4 2020_11_24_08_00_10.0.5 2020_11_27_08_00_10.0.6 2020_11_29_08_00_10.0.6 2020_11_30_08_00_10.0.6 2020_12_01_08_00_10.0.7 2020_12_19_08_00_10.0.8 2020_12_27_01_00_10.0.9 2021_01_01_12_00_10.0.10 2021_01_09_06_00_10.0.11 2021_01_15_06_00_10.0.12 2021_01_22_17_00_10.0.13 2021_01_23_07_00_10.0.14 2021_01_24_17_00_10.0.15 2021_01_29_17_00_10.0.16 2021_02_03_19_00_10.0.17 2021_02_04_15_00_10.0.18 2021_02_04_17_00_10.0.19 2021_02_15_12_00_10.0.20 2021_02_18_16_00_10.0.21 2021_02_19_09_00_10.0.22 2021_02_23_09_00_10.0.23 2021_02_23_22_00_10.0.24 2021_02_25_16_00_10.0.25 2021_03_10_16_00_10.0.26 2021_03_19_11_00_10.0.27 2021_03_25_09_00_10.0.28 2021_03_27_07_00_10.0.29 2021_04_05_15_00_10.0.30 2021_05_05_10_00_10.0.31 2021_05_15_10_00_10.0.32 2021_05_22_10_00_10.0.33 2021_05_24_10_00_10.0.34 2021_05_30_18_00_10.0.35 2021_05_31_12_00_10.0.36 2021_06_04_12_00_10.0.37 2021_06_06_12_00_10.0.38 2021_06_08_12_00_10.0.39 2021_06_12_10_00_10.0.40 2021_06_13_10_00_10.0.41 2021_06_14_10_00_10.0.42 2021_06_15_10_00_10.0.43 2021_06_16_10_00_10.0.44 2021_06_17_10_00_10.0.45 2021_06_19_10_00_10.0.46 2021_06_20_10_00_10.0.47 2021_06_21_10_00_10.0.48 2021_06_22_10_00_10.0.49 2021_06_23_10_00_10.0.50 2021_06_24_10_00_10.0.51 2021_07_02_10_00_10.0.52 2021_07_07_10_00_10.0.53 2021_07_23_10_00_10.0.54 2021_08_04_10_00_10.0.55 2021_08_05_10_00_10.0.56 2021_08_20_10_00_10.0.57 2021_09_24_10_00_10.0.58 2021_10_05_06_00_10.0.59 2021_10_22_06_00_10.0.60 2022_01_06_06_00_10.0.61 2022_01_21_06_00_10.0.62

{msg("footnav.reliances")}


2021-02-23

java-driver-bom (bill of materials).
metrics-bom (bill of materials).
groovy-bom (bill of materials).
infinispan-bom (bill of materials).
jackson-bom (bill of materials).
jersey-bom (bill of materials).
jetty-bom (bill of materials).
junit-bom (bill of materials).
kotlin-bom (bill of materials).
kotlinx-coroutines-bom (bill of materials).
log4j-bom (bill of materials).
micrometer-bom (bill of materials).
netty-bom (bill of materials).
ojdbc-bom (bill of materials).
r2dbc-bom (bill of materials).
reactor-bom (bill of materials).
spring-data-bom (bill of materials).
spring-framework-bom (bill of materials).
spring-integration-bom (bill of materials).
spring-security-bom (bill of materials).
spring-session-bom (bill of materials).
maven-model-builder.
spring-boot-starter-parent.
spring-boot-dependencies.
maven-core.

Browser APIs.


SQL;MySQL;MariaDB;postgresql.


JavaScript.
ECMA-262.
autoNumeric.js
bootstrap.js
c3.js
d3.v5.js
fullcalendar.js
html5shiv.js
moment.js
notify.js
popper.js
respond.js
pwabuilder-sw.js
FontAwesome
yuicompressor


It can start at
Apache/2.4.38
(previously Ubuntu Trusty 14.04)
(previously Ubuntu Xenial 16.04)
(previously Fedora 22)
(previously Debian Stretch 9)
(previously Ubuntu Bionic 18.04)
(previously Debian Buster 10)
previously Raspbian; Raspberry Pi OS; or HarmonyOS as well or others as well at least several of them
Ubuntu 20.04.4.
│
(previously jdk 8)
(previously jdk 11)
(previously jdk 12)
(previously jdk 14-EA)
(previously jdk 15-EA)
(previously jdk 16-EA)
(previously jdk 17-EA)
jre or jdk {javaVersion}
│
com.{domainName}:application
{mavenVersionTree}

{msg("footnav.sitemap")}


2020-02-29

budgetstory.com/
├─ budgetstory.com/login
│ ├─ budgetstory.com/password_restore
│ └─ budgetstory.com/application
│   └─ budgetstory.com/profile
│    ├─ budgetstory.com/profile/edit
│    ├─ budgetstory.com/api
│    ├─ budgetstory.com/fee
│    ├─ budgetstory.com/purchase
│    └─ budgetstory.com/translations
│
├─ budgetstory.com/sharables
│
├─ budgetstory.com/services/api/v1/
│
├─ budgetstory.com/qa/media
├─ budgetstory.com/qa/about
├─ budgetstory.com/qa/security
├─ budgetstory.com/qa/news
├─ budgetstory.com/qa/statuses
├─ budgetstory.com/qa/privacy
├─ budgetstory.com/qa/terms
├─ budgetstory.com/api
├─ budgetstory.com/qa/purchase
│
│
│
└─ https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html

      

 _        _      _    _                    
 | |__ _  _ __| | __ _ ___| |_ ___| |_ ___ _ __ _  _  ___ ___ _ __ ___ 
 | '_ \| | | |/ _` |/ _` |/ _ \ __/ __| __/ _ \| '__| | | | / __/ _ \| '_ ` _ \ 
 | |_) | |_| | (_| | (_| | __/ |_\__ \ || (_) | | | |_| || (_| (_) | | | | | |
 |_.__/ \__,_|\__,_|\__, |\___|\__|___/\__\___/|_|  \__, (_)___\___/|_| |_| |_|
          |___/              |___/           

Currently the version of this document is mostly only available in English. We apologize for these temporary inconveniences.

We tried to add HDFql at https://www.hdfql.com as another additional format for export but we did not find such one at https://mvnrepository.com/search?q=hdfql 2022-03-01.

Some situations.

2022-03-26. Noticed at around 15:00 GMT+2. budgetstory.com as a web service was offline. 2022-03-27 00:00. There was a temporary error that should now be resolved. The cause in that situation was the unexpected disconnect and the unability to trigger action and an unreachable network because of unknown reason. Fixed processly and typically. By reaching and contacting support and waiting for fixing part there, then by several restarts with no automation yet there.

Дещо документації для формул у шаблонах. Err:522 це після посилання у формулі самої на себе. $NAME or $NAME у формулах для шаблонів це після посилання на невідоме місце як наприклад $go!A7 чи його відсутність. $VALUE or $VALUE у формулах для шаблонів це наприклад після використання деякого текста замість числа для розрахунка який у якому припущено що там повинно бути число чи його відсутність. Invalid sheetIndex позначає що не було додано financial! наприклад перед financial!C7 чи його було додано але його не існує у самих даних.

2022-04-15.

Ми не ділимо виправлення на ті що вочевид і на ті що ні як у наприклад https://github.com/gngrOrg/gngr/blob/master/CONTRIBUTING.md. We do not split into those obvious fixes and not as in for example https://github.com/gngrOrg/gngr/blob/master/CONTRIBUTING.md. Так можливо з за архітектури чи з за дизайна але дещо визначень спочатку. It is so possibly because of architectural or design choices, but there are some definitions firstly.


  id;визначник;унікальний.
  файл проекта;project file;будь який;any;має визначник;has id.
  дістріб'ютіексчейнджі;disributeeexchangee;не файл проекта котрий створюється у проекті системою складання чи іншою подібною чи проектом;має визначник;has id.

Продовжуючи деякі моделі як у джава java та рубі ruby, які дещо зв'язують проект ми у межах можливого поділили і файли проекта і дістріб'ютіексчейнджі якщо їх об'єднати на такі що мають зовнішні тексти і не мають. Тобто на ті що з присутністю зовнішніх текстів і з відсутністю. Ті що з відсутністю є переважно виключно для розробки. І винесли їх за межу але у межах проекту яку можливо окреслити як зовнішня для таких файлів проекта і дістріб'ютіексчейнджі. Таким чином файли проекта і дістріб'ютіексчейнджі з таким текстами можливо змінювати зовнішньо не обов'язково через цикл розробки. І дійсно, так, щоб не відволікатися, що є схожим з ідеєю про виправлення вочевид як у наприклад https://github.com/gngrOrg/gngr/blob/master/CONTRIBUTING.md. We externalized project files and disributeeexchangees with externalizable texts as much as possible in order to avoid changes via development channel for them and keep the same change process for them which is similar with some java practices and models and with onion model in ruby in some projects. З ruby це можливо схоже з цибулиновою моделлю у деяких проектах.

Це ймовірно тому що ми не використовуємо наступне як правило. As a rule of thumb, changes are obvious fixes if they do not introduce any new functionality or creative thinking з https://github.com/gngrOrg/gngr/blob/master/CONTRIBUTING.md.

Але так як code review тобто перегляд кода і не тільки з додатковими діями* досі залишається переважним надійним методом чи способом щодо таких змін а ті зміни означені у https://github.com/gngrOrg/gngr/blob/master/CONTRIBUTING.md й не тільки вони але принаймні вони а саме Spelling / grammar fixes; Typo correction, white space and formatting changes; Comment clean up; Bug fixes that change default return values or error codes stored in constants; Adding logging messages or debugging output; Changes to 'metadata' files like Gemfile, .gitignore, build scripts and so on; Moving source files from one directory or package to another; залишаються майже неминучими так що як і джава java щодо розташування файлів проектів за замовчуванням тобто конвенційно ми це і продовжуємо у застосуванні і такого самого підходу ми притримуємо щодо системи чи метода для компіляційного чи іншого складання і щодо системи чи метода для середовища розробки і щодо системи чи метода складання деяких дістріб'ютіексчейнджі. Тобто ми задали деякі але інщі не виключені але для таких застосувань перед внесками якщо існують це накшталт зроби-сам-чи-сама тобто DIY але можливість для їх налаштування теж задишається і не виключена тобто non exclusive. А вони тобто такі задані проекти і системи цього проекта зазначені веб сторінкою статусів цього проекту якомога повніше. Тобто теж способом винесення назовні як то externalizably. Щодо Moving source files from one directory or package to another не є у межах проблемою звичайно до досягнення якоїсь кількості за дизайном. Щодо Adding logging messages or debugging output так як це досі у межах розробки це не винесено назовні і умовно досі є проблемою у межах цього проекту, тому що це створює дійсно додаткові маленькі зміни, а використання анотацій досі створює додаткові залежності. А іншого спосіб якийсь невідомий у проекті. Також це достатньо рідко. Також і щодо Bug fixes that change default return values or error codes stored in constants. Щодо Comment clean up. Це у межах проекту нерідко а навіть сезонно. Намагаючися додавати усе до системи помилок і інших розробок, все ж таки у файлах кода це швидше. Але якісну інтеграцію постачає лише два продукти разом у Atlassian, що створює виключну залежність а інщі подібні продукти нам невідомі для подібного винесення назовні тобто externalisation а використання подібного типа проекта для цього проекта є неприпустимим, тобто це є проблемою і навіть протиріччям як то contradiction, яке залишається таким вже десь з початку проекта.

Щодо Spelling / grammar fixes; Typo correction, white space and formatting changes; то для них наведена наступна табличка.


                                code        externalized text or externalized texts
                                код         винесений назовні текст чи тексти
  Spelling / grammar fixes 
  виправлення щодо граматики і щодо правопису

  Typo correction, white space and formatting changes 
  виправлення щодо невірних введень символів 

* code review тобто перегляд кода і не тільки з додатковими діями схоже на якусь наступну довгу назву якоїсь короткої як у прикладі з програмою перегляду і не тільки веб сторінок з браузером тобто browser.

Щодо таких винесень назовні тобто externalizations, згідно 12факторового застосунка чи 12факторового додатка а саме 3. Configurations. A 12-factor application should externalize all such configurations that vary between deployments. хоча ми і не вважаємо ці винесені частини за конфігурації чи налаштування у них присутня деяка схожість але це не щодо розташування деяких дістріб'ютіексчейнджі проекта після їх створення а щодо деяких частин проекта до створення таких дістріб'ютіексчейнджі.

Ми відгукуємо щодо ваших запитів і подібних опісля тільки через канали чи способи які були означені і додані на Support online веб сторінці, веб діалозі і подібних з іншими перекладами якщо це можливо у мовних межах. У деяких випадках тільки якщо ви залишили ващі точні і вірні контакти для такого відгуку. We are responding to your requests or others afterwards only via channels or approaches which were added at Support online web page, web dialog and similar ones in other translations. In some cases only if left your precise and consise contacts for such feedback or response.

It is probably possible to start your copy of this application with https://www.webswing.org but we have not tried it yet though it is a bit a of an duplication however it is another approach to start your copy of this application. It is probably startable as follows. There is a tutorial there. It is to repeat it 2 times: 1. for a favourite Java browser. 2. for your copy of this application. Maybe thrice if you have a know how by providing a resource for a favourite Java database resource as its corresponding URL, so 3. optionally for a favourite Java database resource there. So there is clearly a repetition if it is startable at all, but then it is also to multiplatform, if that application supports it, what we did not read there. Also as another approach. In case of 2 repetitions, it is probably startable in a hybrid approach as a mix of inside of that application and your triggeral system where you started that application, in case of a 3 repetitions it is probably startable in a fully simulated approach, all three inside of that application. As well as many other applications with such approach.

Eventhough around after last migration of budgetstory.com at a current hosting for example at around one of https://with.hypervisor.and.in.the.cloud.budgetstory.com:8443/qa/statuses, or https://with.hypervisor.and.in.the.cloud.budgetstory.com:8444/qa/statuses or https://with.hypervisor.and.in.the.cloud.budgetstory.com:8445/qa/statuses all of which are at the same hosting it may probably also redirect you to a different web page, this one, with a different web address. That is the change not because of budgetstory.com. But also if you have noticed, we did not migrate your data because of those changes after applying the only available web service at that time with under previously mentioned configuration at this web page as not a version for on demand servicing but as of it is with hypervisor and in the cloud for it as a version for a public servicing, eventhough it, particcularly that your data waits for you. Or for any of your inquiries. And among which mainly to be migrated or to be deleted.

Some of web services at PRIVACY page such as smtp2go.com are also for STATUSES page, because its API is used in budgetstory.com. Деякі з веб послуг і веб сервісів веб сторінкою конфіденційність такі як smtp2go.com є також і для веб сторінки становища тому що їх ППІ використовується у budgetstory.com.

У веб сторінці СТАНОВИЩА цього веб продукта помітно, що він використовує функціонально багато інших продуктів. У багатьох з них які присутні ліцензії. У деяких ні. Ми використовуємо їх стандартні версії без змін. Можливо ймовірні між ними конфлікти і прогалини про які нам невідомо. Тому ми й не видаляємо особливість Зв'язок із нами щоб також якщо ви знайдете чи знайшли подібний продукт з такими однією з двох унікальних особливостей, як то перевірка таких стандартних ліцензій таких продуктів або і також пошук таких ситуацій у них або між ними щоб ми теж могли також про таке дізнатися у такий додатковий спосіб. Можливо чимось схожим з https://uk.rakko.tools чи https://validator.w3.org/checklink.

2022-06-21. Нам відомо про рекурсії. Не створюйте їх або якщо створюєте їх то опціонально повідомте нам про це. Інакше це створює повторні запуски цієї веб послуги чи цього веб сервіса для нас і вас а це не позитивна ситуація для нас і вас тому що усі і ми і ви і інщі очікують у цей проміжок часу так як це fail-safe і ніяк не змінює ту версію веб сервера чи веб обслуговувачки чи веб обслуговувача для додатків і застосунків яка є у наявності у застосуванні цією веб послугою чи веб сервісом. Якщо випадково чи інакше якась наступна версія веб сервера чи веб обслуговувачки чи веб обслуговувача для додатків і застосунків матиме за замовчуванням особливість щодо автоматичного повторного запуска то ви цього не помітите або помітите більш короткі проміжки щодо таких очікувань. Це також не сприяє нам слідкувати за вашими даними за виключенням гіпервізора саме про який нам невідомо окрім самої його наявності а лише призводить до цієї не позитивної ситуації.

2022-07-05. $("button").removeClass("text-muted") і подібні є підтримуваними ми тільки но перевірили у деякій програмі перегляду і не тільки сторінок у веб. $("button").removeClass("text-muted") and others alike are supportable in one of browsers, we have tested few minutes ago. Але у такій яка має WebTools. But in a such one which contains WebTools. But it is one time there until next reload or change of a web page. Завдяки особливостям JavaScript і jQuery. Такє одноразово до наступного оновлення чи зміни веб сторінки, але ймовірно з нещодавніми оновленими WebTools це якось автоматизуємо але ми не перевіряли. Навіть так як існуючий веб клієнт був доданий як кінцевий подібні зміни ніяк не обмежені якщо він не кінцевий а посередній у таких випадках.

Стилі у CSS щодо їх змін з перезаписом поверх теж ніяк не обмежені і деякі програми перегляду і не тільки сторінок у веб досі мають таку особливість у середині них. Чи це автоматизуєме чи ні ми не перевіряли.

Вцілому щодо змін веб клієнта щодо функціональності ми теж ніяк особливо його не обмежували і не обфускували, але є два-три достатньо технічних момента які все ж таки можливо обмежують. Окрім них веб сторінкою ППІ не знайти якихось доданих наразі окремих методів для інших веб клієнтів. Тож по-перше, поточний веб клієнт використовує реп'яшки а значить інший такий веб клієнт теж їх має використовувати а значить і копіювати. По-друге, він приймає тоукєн ймовірно тоді він був доданий щодо CSRF тож значить інший такий веб клієнт перед override поточного чи інакше, має його теж прийняти і знайти щоби перевикористати. Тож для обидвох він має копіювати частини поточного вмісту поточного веб клієнта перед override чи інакше. Тож як варіант і це сам override. Також були додані якісь обмеження щодо CORS, але з WebTools перед override чи інакше це ймовірно не стає завадою принаймні у тих програмах перегляду і не тільки сторінок у веб у яких воні присутні. Але ми не перевіряли щодо цього теж. Як і чи автоматизуєме це чи ні.

2022-07-10. Ми вже розробляємо щодо негнучкості однієї валідаційної перевірки після отриманих 2 коментарів чи відгуків чи повідомлень чи інших звернень декілька років тому. Дякуємо.

Такий клас.


/**
 * if some validation criteria or validation methods are missing then to
 * support online.
 *
 * якщо якісь валідаційні критерії чи валідаційні умови відсутні чи
 * валідаційні методи то до підтримки.
 * 
 * 
 * @author oleksii
 */ 
public class Validations {
//  private final V1 v1;
//  private final V3 v3;
  private final ExceptionThrowers exceptionThrowers;
  
  //public Validations(V1 v1, V3 v3) {
//     this.v1 = v1;
//     this.v3 = v3;
//  }

  public Validations(ExceptionThrowers exceptionThrowers) {
     this.exceptionThrowers = exceptionThrowers;
  }

//  public V1 v1() {return v1;}
//  public V3 v3() {return v3;}

  /**
   *
   */
  public void loginControllerBeforeLoginWhenNotLoggedIn(Profile profile) 
    throws RuntimeException {
    exceptionThrowers//v3().getValidator()
      .validateFreeProfileAndRedirect(profile);
  }

  /**
   *
   */
  public void apiControllerWebPage(Profile profile) 
    throws RuntimeException {
    loginControllerBeforeLoginWhenNotLoggedIn(profile);
  }

  /**
   *
   */
  public void apiControllerAtStartOfRecreatingApiKey(Profile profile) 
    throws RuntimeException {
    loginControllerBeforeLoginWhenNotLoggedIn(profile);
  }

  /**
   * whether for production or not, that one is for tests then. 
   * possibly for more ones through a support online.
   */
  public String getApplicationVersionMode() {
  //loginControllerWhenTokenCreationOrTokenCheckFailed()
  //and for in a lot of exceptions elsewhere where it is unknown in advance.
    return exceptionThrowers//v1().getValidator()
      .getMode();
  }
}

1. Ви його редагуєте поки що за прикладом і надсилаєте нам через PUBLIC REPORT. 2. Ми його обробляємо додаємо і компілюємо вам додаток чи застосунок для запуска і повідомляємо там у PUBLIC REPORT щодо посилання для його завантаження після того як ви уточните де ви його запускатимите. Там історично склалися декілька версій для валідаційних перевірок, саме тому і за прикладом у цьому процесі. У публічній веб послузі ці зміни не підтримуються і не підтримуватимуться. Поки що ми додали лише для того контролера котрий при вході до веб сторінки, але пізніше і для багатьох інших контролерів і оновлюватимемо цим оновленням. Цей процес дещо обмежує нас тому що він включає ці преривання і повторні компіляційні складання і перезапуски і підтримується лише на кастомних версіях тобто таких які поза публічної веб послуги для запуска такого додатка чи такого застосунка. І ми його не підтримуватимемо у будь який момент надалі як і у першому прикладі цією веб сторінкою допоки очікуємо.

2022-07-12.


  String getMode();

  boolean isTest();

  boolean isProduction();

  boolean isNumeric(String inputString);
  void validateFreeProfileAndRedirect(Profile profile, String redirectView );

  void validateFreeProfileAndRedirect(Profile profile)
    throws RuntimeException;

  boolean isFreeOrPersonal(Profile profile);

  boolean isPaid(
      Profile profile) 
      throws IllegalStateException;

  boolean isAdmin(
      Profile profile);

  void validateAdmin(
      Profile profile,
      Integer /*..*/profileId) throws IllegalStateException;

  boolean isCommonOrAdmin(Profile profile);

  void validateNotCommonOrNotAdminProfileAndRedirect(
      Profile profile, String redirectView) throws RuntimeException;

  void validateNotCommonOrNotAdminProfileAndRedirect(Profile profile)
    throws RuntimeException;

  boolean isValidEmailAddress(String email);
  
  void validateEmailAddress(String email) throws IllegalArgumentException;

Окрім попередньо застосовуємих розташувань веб сторінками ABOUT чи ПРО НАС також ми не застосували і не перевіряли таке розташування для цієї веб послуги чи веб сервіса з оновлення від 2022-07-10 цією веб сторінкою як у описі з 2х веб послуг чи 2х веб сервісів https://ideaspot.com.au/blog/oracle-webinoly-setup яке крізьплатформенно запускаєме після налаштувань і складається з веб налаштувань і з налаштувань перемикачевої системи як у описі і з додатково навіть з видимим описом щодо них і ймовірно з іншими командами для запуска для цього випадка яке ймовірно теж застосовуєме для цього випадка.

2022-07-13. Також PUBLIC_REPORT підходить для випадків коли якісь одиниці були у наявності наприклад вчора а наступного дня чи вечора їх нема. І при тому такі дані є щодо для публічного виставлення як то to expose. Як опціональна веб альтернатива для невіртуальних переліків які схожі чимось з меню чи у стоці як то stock. Тому що за запитом щодо них.

2022-10-12. Following one approach from another web page, we have added approachesForCompatibilityWith.xml file and it should be available at https://budgetstory.com/approachesForCompatibilityWith.xml or at http://ideasmatter.info/approachesForCompatibilityWith.xml to expose all exposed approaches by web site. After we will find a more suitable one we will align. That one is for not to update as not to distribute it as by a single file but to update it externally. We will put there some data from this web page and some data from statuses page at budgetstory. За одним способом з іншої веб сторінки, ми додали approachesForCompatibilityWith.xml файл і він має бути доступним https://budgetstory.com/approachesForCompatibilityWith.xml чи з перетином до http://ideasmatter.info/approachesForCompatibilityWith.xml для того щоб виявити усі виявлені способи сайтом budgetstory.com. Якщо після того ми знайдемо інший спосіб для подібного то ми порівняємо. Це щоб не оновлювати одним файлом дістріб'ютіексчейнджі для розповсюдження а щоб оновлювати зовнішньо. Ми додамо туди деяких даних з цієї веб сторінки і деяких даних з веб сторінки статусів а ті веб сторінки не оновлюватимемо. Досі його вміст вміщуватиме гнучко як у способі у ППІ. Але він має бути обхідним як то traversible іншим ПЗ тож він більше застосовуємий для розробки ніж для користувачів і для користувачок.

2022-10-26 12:56:15. 2022-10-27. 2022-10-28. 2022-10-29. Ми почали обслуговування публічної послуги budgetstory.com як частину обслуговування публічної послуги нашим постачальником розміщення тому що ми отримали повідомлення після запиту 2022-10-28 про те що внаслідок повторного запуска 2022-10-27 з за деякої причини після перезапуску можливі автоматичні запуски у зламані версії перемикачевої системи а також відсутності деяких налаштувань мережі. Можливе об'язкове переміщення до іншого зразка подібної послуги для розміщення у межах того самого постачальника. Цитата. Unfortunately, we cannot offer a repair of the system beyond the current point. Our images come preconfigured with a working network configuration using netplan, so it seems like something else broke the configuration during usage. We do not access customer systems outside of the support scope and we haven't had any other issues reported from other customers so far. We understand that a migration is inconvenient, but it seems like the best option for now. Alternatively, you can of course try to set up the network configuration on the device yourself. Нам дали місяць на таку можливу об'язкову безкоштовну міграцію, тому що наш постачальник підтвердив не лише дуже швидкі відповіді щодо запитів а й додаткове піклування. Але ми відновили публічну послугу budgetstory.com у межах того самого зразка. У свою чергу ми виявили оці так звані сліпі плями у межах цієї перемикачевої системи. Цей повторний запуск можливий до повторення як додаткове нагадування і також про те що це у межах Ubuntu 20.04.4. Тому що останніми до повторного запуска у записах budgetstory.com як додатка ми знайшли до 2022-10-26 12:56:15 http запит про /nice%20ports%2C/Tri%6Eity.txt%2ebak який був вкотре відхилений налаштовано самим додатком як і такі запити добами і місяцями попередньо як /autoNumeric.min.js.map; ///remote/fgt_lang //login /s/lkx/_/;/META-INF/maven/com.atlassian.jira/jira-webapp-dist/pom.properties /s/3131362e3230322e3134302e313739/_/;/META-INF/maven/com.atlassian.jira/jira-webapp-dist/pom.properties ///ext-js/app/common/zyFunction.js //robots.txt //sitemap.xml ///.env ///3c625c27b4da33d3d5c12e8d02104755/js/login.js о 2022-10-26 11:35:48 тобто годиною попередньо після чого записів більше немає. Тож з цих записів теж не встановлено що викликало повторний запуск тому це вкотре нагадує про можливість його повторення. Окрім того, якщо ті запити були про файли. Аналог sitemap вже тривалий час розташований сторінкою статусів. Щодо robots то лише з за ймовірної автоматизації для відкритої http частини яка так чи інакше минає крізь людину при цьому про яку дещо від 2022-07-05 цією сторінкою цей файл не потрібний для budgetstory.com. Стосовно .js запитів якщо то вони про файли ми такі файли не використовуємо і не застосовуємо. Інщі кінцеві точки такі як то pom.properties та //login відсутні. Що малось на увазі запитом ///remote/fgt_lang залишилось для нас невідомим. Про .env запит якщо то про середовище то про нього достатньо повно описано теж сторінкою запитів. Так як існує такий спосіб як наприклад Ubuntu спосіб у якому Ubuntu очікує підписку запитом про її оновлення наша підтримка і не лише теж очікує підписку запитом про оновлення для сторінки статусів. Й не анонімних як оці які відхилені, тому що вкотре ми намагалися але це викликало занадто багато проблем у підтримці тому що це дуже відрізнялося від сервера додатків до сервера додатків і окрім того додавало додаткове навантаження до переліку залежностей до обслуговування таких у межах budgetstory.com.

2022-11-11. Cтосовно 2022-07-05. Для збільшення деяких записів з двох рядків до більше рядків лише для аякс запитів. About 2022-07-05. For increasing some text from 2 rows to more ones only for AJAX requests as CSS through Devtools at least in one browser. textarea { width: 800px; } textarea.form-control{ height: 450px; }

div.calendar div.row div.cell {width: 100px !important;}/*for alignment in calendar.*/

2022-11-26. Also on 2022-10-28 there was an increase of 20 times inbound web data traffic. Також 2022-10-28 було збільшення майже у 20 разів вхідних мережевих запитів.

Засіб показує за добу але ми не знаємо як швидко це сталося і чи саме у ту добу. Тому що з виміру постачальника послуги для цього кримезного стоса для якого ми придбали ту послугу він постачає 1Gbit/s для з'єднань. Залежно від того тож у сумнівах чи то був викликаний DOS як то ВПос чи хтось вгадав чи вгадала якийсь пароль і десь щось вимкнув чи вимкнула.

2023-01-18.

We are soon to stop providing a public service as an option as one in pricing. So after that one contact us with topic in email as budgetstory as own public service to try another option as in pricing in your own cloud or elsewhere as your own public service, for example as a demonstration in onworks.net which supports for dynamic web sites as budgetstory as well. Or to migrate your data. Prerequisites and requirements to start budgetstory there are the same ones. Also to get contents of static web pages such as ABOUT and others which are at sitemap at this web page as well or in bottom of those web pages.

Ми невдовзі зупинимо надання публічної послуги як варіант з цінових пропозицій послуг. Тож після того зв'яжіться з нами з темою електронного листа budgetstory як власна публічна послуга щоби ми спробували інший варіант з цінових пропозицій послуг у вашому власному хмарному сховищі чи десь як вашу власну публічну послугу, наприклад для демонстрації крізь onworks.net який також підтримує і змінні веб місця як як budgetstory. Чи щоби перемістити ваші дані. Попередні умови і вимоги для запуска budgetstory там є тими самими. Також щоби отримати вміст майже незмінних сторінок таких як ПРО НАС і інших які є у мапі веб місця цією веб сторінкою теж чи тих які знизу веб сторінок.

2023-01-27 .

З найкращого разом. Ми оновили цінові пропозиції і послуги. Залежно чи ви постачальник або постачальниця чи кінцевий користувач або кінцева користувачка чи розробник або розробниця чи клієнт або клієнтка. Технічно, якщо з застосуванням onworks.net то теж присутні about us, terms of service та privacy веб сторінки. З вимог це про встановлення бази даних та java;джава з паролем. І контакт до нас щодо послуги budgetstory.

Також

https://www.onworks.net/blog/online-java-class-editor-full-usage-guide

https://www.onworks.net/blog/onworks-free-hosting-the-best-way-to-get-started-online/

https://www.onworks.net/blog/bingo-caller-software-java-app

І там же про JavaMod.

2023-02-10 .

2023-03-24 .